Löner


EU-ministern om minimilöner:

EU-ministern om minimilöner: "Accepteras inte"

RIKSDAGSDEBATT. Riksdagens EU-debatt handlade mycket om det kritiserade EU-förslaget om minimilöner. Oppositionen anklagade regeringen för att vara passiv, vilket EU-minister Hans Dahlgren (S) avvisade.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Ledarna: Stoppa direktivet om minimilöner

Ledarna: Stoppa direktivet om minimilöner

DEBATT. EU-kommissionens förslag om minimilöner går utanför EU:s befogenheter och riskerar slå sönder vår förhandlingsmodell. Det skriver ordförandena för Ledarna i Sverige, Danmark och Norge.