Löner


Lönegapet mellan kvinnor och män minskar

Lönegapet mellan kvinnor och män minskar

JÄMSTÄLLDHET. Löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska, enligt Medlingsinstitutets årliga rapport. Det är dock inte alla som tycker att Medlingsinstitutets sätt att beräkna skillnaderna i den statliga sektorn är det rätta. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Skolledarna: Sverige måste kraftfullt satsa på sina rektorer

Skolledarna: Sverige måste kraftfullt satsa på sina rektorer

DEBATT. Det är bra att lärarnas löner har ökat, men det blir ett problem när skolledarnas löner inte följer efter. Om inte regeringen agerar nu riskerar vi att få en ledarkris i svensk skola, skriver Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund.

Al-Sahlani (C): Naiviteten från S är slående

Al-Sahlani (C): Naiviteten från S är slående

SLUTREPLIK. Efter Socialdemokraternas initiativ till ett ”socialt toppmöte” försöker EU nu engagera sig i frågor som rör den svenska arbetsmarknadsmodellen. Socialdemokraternas naivitet på det sociala området är slående, skriver Abir Al-Sahlani (C).