Löner


Al-Sahlani (C): Naiviteten från S är slående

Al-Sahlani (C): Naiviteten från S är slående

SLUTREPLIK. Efter Socialdemokraternas initiativ till ett ”socialt toppmöte” försöker EU nu engagera sig i frågor som rör den svenska arbetsmarknadsmodellen. Socialdemokraternas naivitet på det sociala området är slående, skriver Abir Al-Sahlani (C).