Löner


MP-ledamöter: Tillsätt en utredning om basinkomst

MP-ledamöter: Tillsätt en utredning om basinkomst

DEBATT. Basinkomst skulle innebära att ingen behöver gå med på vilka löner eller arbetsvillkor som helst. Vi vill se en statlig utredning som kommer med förslag på hur ett system med basinkomst kan se ut, skriver Rebecka Le Moine och Mats Berglund (MP).

EU ska införa tvingande förslag om minimilöner

EU ska införa tvingande förslag om minimilöner

MINIMILÖNER. I slutet av oktober ska EU-kommissionen föreslå ett förslag som tvingar majoriteten av medlemsländerna att införa minimilöner. Therese Svanström, TCO, tycker tvärtom att den nordiska förhandlingsmodellen borde införas istället.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Lönegapet mellan kvinnor och män minskar

Lönegapet mellan kvinnor och män minskar

JÄMSTÄLLDHET. Löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska, enligt Medlingsinstitutets årliga rapport. Det är dock inte alla som tycker att Medlingsinstitutets sätt att beräkna skillnaderna i den statliga sektorn är det rätta. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"