Löner


Analys: Motstridiga utspel om faran med EU-löner

Analys: Motstridiga utspel om faran med EU-löner

ANALYS. I veckan påbörjades formella EU-samtal om införande av minimilöner i EU. Förbluffande starka reaktioner har kommit från bland andra M, C och TCO trots att EU-kommissionen varit tydlig med att man inte vill tvinga sig på länder med fungerande kollektivavtal.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

"Jämställdhetsarbetet kräver lönekartläggningar"

DEBATT. Lönekartläggningar ska göras regelbundet. Då skapas rutiner, arbetet avdramatiseras och diskussionen om jämställdhet på arbetsplatsen hålls levande, skriver Anna Johansson (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

"Det behövs krafttag mot osund konkurrens i arbetslivet"

DEBATT. Med en påtvingad F-skatt tappar arbetstagaren en mängd rättigheter och försvagas i förhållande till arbetsgivaren. Vi vill förhindra att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad, skriver socialdemokraterna Johanna Haraldsson och Leif Nysmed.