Forskning


Saab: Innovationer bygger framtidens konkurrenskraft

Saab: Innovationer bygger framtidens konkurrenskraft

DEBATT. Det krävs ett ökat samarbete mellan näringslivet, staten och akademin. Den offentliga sektorn måste våga mer i sina upphandlingar. Man behöver också korta avståndet mellan grundforskning och färdiga tjänster och produkter. Det skriver Saab som ett inspel till regeringens kommande forskningsproposition.   

Bättre villkor för stipendiefinansierade doktorer

KORTNYTT. Regeringen har beslutat om ändringar i högskoleförordningen för att doktorander med stipendier ska få tryggare villkor. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"