Kristdemokraterna


"(S)hekarabi måste byta retorik mot politik för höjda pensioner"

DEBATT. Vi bekymras över att Socialdemokraterna partipolitiserar pensionsgruppens arbete. Det höga tonläget om höjda pensioner matchas inte av nödvändiga politiska reformer. I stället förhalar regeringen arbetet, skriver fyra ledamöter i Pensionsgruppen.

EU om minimilöner:

EU om minimilöner: "Ingen påverkan alls"

ARBETSMARKNAD. EU-kommissionens förslag om minimilöner möts av kritik från de nordiska länderna. Sveriges politiker är oroliga för hur förslaget ska påverka den svenska kollektivavtalsmodellen.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"