Kristdemokraterna


De är beredda att strida om EU:s jobbpolitik

De är beredda att strida om EU:s jobbpolitik

STRATEGI. Endast 7 av 20 svenska EU-politiker tycker att sysselsättningsfrågor är den viktigaste politiska frågan i EU. Men V och KD satsar på samverkan med europiska systerpartier medan S siktar på sysselsättningsutskottet.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"