Rut


Riksrevisionen ska granska rut-avdraget

KORTNYTT. Syftet med rut-avdraget var att motverka svartjobb, göra det möjligt att arbeta mer och samtidigt ha mer tid för familjen, samt ge fler jobb till lågutbildade, nu ska det undersökas om så har varit fallet. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Inga fler jobb med utökade rut-tjänster

Inga fler jobb med utökade rut-tjänster

HUSHÅLLSTJÄNSTER. Genom att flytthjälp, IT-stöd och trädgårdsarbete också ska ge rut-avdrag hoppas regeringen på fler arbeten för nyanlända. Men remissinstanserna är mycket tveksamma till jobbeffekterna.