Konkurrens


Kompetensbrist hindrar kemiindustrins globala konkurrenskraft

KORTNYTT. Kemiindustrierna upplever kompetensbrist inom automation som sin största utmaning för att öka sin globala konkurrenskraft, visar en undersökning från Innovations- och kemiindustrierna (IKEM). 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"