Arbetstid


V: Sluta blockera frågan om kortare arbetstid

V: Sluta blockera frågan om kortare arbetstid

DEBATT. Kortare arbetsdagar leder till ett hälsosammare liv och kan även leda till ett mer hållbart och jämställt samhälle. Oviljan att diskutera frågan politiskt är orimlig, skriver Vänsterpartisterna Ciczie Weidby och Ali Esbati.