Arbetsrätt


Vårdförbundet: Vårdpersonal i frontlinjen måste skyddas bättre

Vårdförbundet: Vårdpersonal i frontlinjen måste skyddas bättre

CORONAVIRUS. Vårdpersonal kan beordras att arbeta trots stor risk för egen och patienters hälsa, enligt Sveriges kommuner och regioner.

– Vi kräver kräver att det finns skyddsutrustning till all vårdpersonal, speciellt inom hemsjukvården där den i vissa fall saknas helt, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.