Arbetsmiljö


Vårdförbundet: Vårdpersonal i frontlinjen måste skyddas bättre

Vårdförbundet: Vårdpersonal i frontlinjen måste skyddas bättre

CORONAVIRUS. Vårdpersonal kan beordras att arbeta trots stor risk för egen och patienters hälsa, enligt Sveriges kommuner och regioner.

– Vi kräver kräver att det finns skyddsutrustning till all vårdpersonal, speciellt inom hemsjukvården där den i vissa fall saknas helt, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Räddningstjänstens giftiga arbetsmiljö:

Räddningstjänstens giftiga arbetsmiljö: "Cancer den vanligaste dödsorsaken"

ARBETSMILJÖ. I år ska Arbetsmiljöverket (AV) inspektera räddningstjänstens arbetsmiljö. Arbetsplatsolyckor och psykisk påfrestning är ett viktigt område, enligt Elin Löfström-Engdahl, AV. Men Brandfacket vill se fokus på den stora risken för cancer.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"