Arbetsmiljö


SSR om Arbetsmiljöverkets nya studie:

SSR om Arbetsmiljöverkets nya studie: "Det känns frustrerande"

FRUSTRATION. En ny studie visar att socialsekreterarnas arbetsmiljö förbättrats efter att Arbetsmiljöverket börjat inspektera arbetsplatser. Men enligt Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR, återstår mycket arbete.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Debatt: Offentlig sektor sämst på hälsofrämjande arbetsliv

Debatt: Offentlig sektor sämst på hälsofrämjande arbetsliv

DEBATT. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Särskilt uttalade är problemen inom offentlig sektor. De som bär Sveriges välfärd på sina axlar ska inte behöva bli sjuka av sitt arbete, skriver Ida Kåhlin.

L: Det måste bli enklare att anmäla arbetsmiljöbrott

L: Det måste bli enklare att anmäla arbetsmiljöbrott

DEBATT. Arbetsgivarnas dåliga planering orsakar stress och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning för kvinnor. #Metoo har visat hur otrygghet och gränslöshet kan prägla arbetsplatser, skriver Liberalerna.