Arbetsmiljö


"Övervakning är samtidens viktigaste arbetsmiljöfråga"

INTEGRITET. Digital övervakning av anställda rör sig i en juridisk gråzon, enligt Mattias Beijmo, digitaliseringsexpert. Men Svenskt näringsliv tycker inte att övervakning är ett arbetsmiljöproblem och Arbetsmiljöverket jobbar inte alls med frågan. Snart kommer Datainspektionen med en ny vägledning. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Oklarheter kvarstår när krislägesavtalen slutar gälla

Oklarheter kvarstår när krislägesavtalen slutar gälla

ARBETSRÄTT. SKR och Sobona avaktiverar krislägesavtalen i Region Stockholm. Enligt Vårdförbundet har det funnits oklarheter kring avtalen och förbundet överväger att lyfta frågan om avtalens utformning till SKR, enligt Sineva Ribeiro, Vårförbundets ordförande.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"