Arbetsmiljö


Debatt: Offentlig sektor sämst på hälsofrämjande arbetsliv

Debatt: Offentlig sektor sämst på hälsofrämjande arbetsliv

DEBATT. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Särskilt uttalade är problemen inom offentlig sektor. De som bär Sveriges välfärd på sina axlar ska inte behöva bli sjuka av sitt arbete, skriver Ida Kåhlin.

L: Det måste bli enklare att anmäla arbetsmiljöbrott

L: Det måste bli enklare att anmäla arbetsmiljöbrott

DEBATT. Arbetsgivarnas dåliga planering orsakar stress och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning för kvinnor. #Metoo har visat hur otrygghet och gränslöshet kan prägla arbetsplatser, skriver Liberalerna.

C om arbetsmiljöproblem: 

C om arbetsmiljöproblem: "Utöka första linjens psykiatri" 

SLUTREPLIK. Arbetsmiljöverket brister i sitt uppdrag och många företag förstår inte regelverken. Det behövs hårdare tag mot arbetsmiljöbrott och de som lider av stress och psykisk ohälsa behöver få hjälp snabbare, skriver Centerpartiet.