Arbetslöshet


SCB: Extern konsult bakom fel i statistik

SCB: Extern konsult bakom fel i statistik

OUTSOURCING. SCB har använt sig av företaget Evry för insamling av data till Arbetskraftsundersökningen (AKU) som visat sig vara felaktig: ”Vi håller på att utreda vad som gjort att kvaliteten på datan inte är tillfredsställande”.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"