Svenskt näringsliv


Debatt: En smart facklig manöver eller ett historiskt misstag?

Debatt: En smart facklig manöver eller ett historiskt misstag?

DEBATT. När man hänvisar till att LO och andra fack bara försvarar medlemmarnas intressen, så förlorar facket och kanske hela arbetarrörelsen, sin legitimitet som bärare och försvarare av samhällsintresset. Det är ett stort misstag, skriver Carl B Hamilton.

"Övervakning är samtidens viktigaste arbetsmiljöfråga"

INTEGRITET. Digital övervakning av anställda rör sig i en juridisk gråzon, enligt Mattias Beijmo, digitaliseringsexpert. Men Svenskt näringsliv tycker inte att övervakning är ett arbetsmiljöproblem och Arbetsmiljöverket jobbar inte alls med frågan. Snart kommer Datainspektionen med en ny vägledning. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"