Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd


Rasism på arbetsmarknaden ska kartläggas

FORSKNING. En översikt av forskning om rasism på arbetsmarknaden och bakomliggande mekanismer behövs anser regeringen. Nu får Vetenskapsrådet i uppdrag av regeringen att göra en kartläggning. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Uppsving för arbetslivsforskningen

Uppsving för arbetslivsforskningen

ARBETSLIV. Nu tänds hoppet för en mer sammanhållen arbetslivsforskning efter att regeringen pekat ut områden för tioåriga forskningsprogram. Samtidigt pågår utredningen om ett nytt kunskapscentrum för arbetsmiljöforskning.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"