Folkhälsa


Cederkliniken: Vår modell kan halvera sjukfallen

Cederkliniken: Vår modell kan halvera sjukfallen

DEBATT. Antalet långtidssjukskrivna över 90 dagar har minskat med cirka 60 procent. Cedermodellen ger tydliga resultat. Det innebär minskad ohälsa och lägre kostnader för samhället, skriver tre ansvariga vid Cederkliniken.

Myndighet vill se ökad kunskap om farliga färger

FOLKHÄLSA. När Kemikalieinspektionen granskade ett femtontal färgerna visades det sig att majoriteten av produkterna innehöll allergiframkallande ämnen. Nu måste kunskapen bland yrkesmålare öka, anser myndigheten.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"