Folkhälsa


Coronapandemin är farligare för låginkomsttagare

Coronapandemin är farligare för låginkomsttagare

HÄLSA. Låginkomsttagare löper större risk att bli allvarligt sjuk och dö i covid-19 jämfört med medel- och höginkomsttagare. Det visar en ny rapport.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Cederkliniken: Vår modell kan halvera sjukfallen

Cederkliniken: Vår modell kan halvera sjukfallen

DEBATT. Antalet långtidssjukskrivna över 90 dagar har minskat med cirka 60 procent. Cedermodellen ger tydliga resultat. Det innebär minskad ohälsa och lägre kostnader för samhället, skriver tre ansvariga vid Cederkliniken.