Tillväxtverket


Timbro: Symbolpolitiken hotar jobben

Timbro: Symbolpolitiken hotar jobben

DEBATT. Hanteringen av regelverket för korttidspermitteringar har inte visat politiken från sin bästa sida. Riksdagen försöker ändra förutsättningarna retroaktivt på otydlig grund. Ryckigheten i hanteringen riskerar att leda till att fler sägs upp, skriver Karin Svanborg-Sjövall, Caspian Rehbinder och Jacob Lundberg, Timbro.

20 miljoner till ungas företagande

KORTNYTT. Regeringen satsar 20 miljoner kronor för att ge fler unga möjligheten att prova företagande och entreprenörskap i grundskolan, gymnasieskolan och vid högskola och universitet.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"