Tillväxtverket


20 miljoner till ungas företagande

KORTNYTT. Regeringen satsar 20 miljoner kronor för att ge fler unga möjligheten att prova företagande och entreprenörskap i grundskolan, gymnasieskolan och vid högskola och universitet.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"