Socialförsäkring


Debatt: Riskgrupper i arbetsför ålder måste definieras snabbare

Debatt: Riskgrupper i arbetsför ålder måste definieras snabbare

DEBATT. Vi måste fort definiera målgrupper som löper stor risk att drabbas av sjukdomen covid-19. Många av dem har det redan tufft ekonomiskt och behöver få ersättning om de måste vara hemma från arbetet, skriver Penilla Gunther och Anette von Koch.