Socialförsäkring


DHR: Sjukersättningen bör följa allmän lönenivå

DHR: Sjukersättningen bör följa allmän lönenivå

DEBATT. Många personer med funktionsnedsättning måste låna pengar av närstående för att klara sin vardagsekonomi. Det tär på psyket att regelbundet behöva ta emot eller låna pengar, skriver företrädare för Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet (DHR).

Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät

Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät

DEBATT. Det finns en skevhet i att gigarbetare förväntas betala skatt samtidigt som de inte omfattas av det sociala skyddsnätet. Det kan innebära att individer underrapporterar sina inkomster och att de tar risker, skriver Claire Ingram Bogusz och Martin Svensson.

Debatt: Riskgrupper i arbetsför ålder måste definieras snabbare

Debatt: Riskgrupper i arbetsför ålder måste definieras snabbare

DEBATT. Vi måste fort definiera målgrupper som löper stor risk att drabbas av sjukdomen covid-19. Många av dem har det redan tufft ekonomiskt och behöver få ersättning om de måste vara hemma från arbetet, skriver Penilla Gunther och Anette von Koch.