Skatter


Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät

Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät

DEBATT. Det finns en skevhet i att gigarbetare förväntas betala skatt samtidigt som de inte omfattas av det sociala skyddsnätet. Det kan innebära att individer underrapporterar sina inkomster och att de tar risker, skriver Claire Ingram Bogusz och Martin Svensson.

M-ledamot: Varje dold skattekrona är ett bedrägeri

M-ledamot: Varje dold skattekrona är ett bedrägeri

DEBATT. Att veta vad vi betalar i skatt är en demokratisk fråga. Makthavarna måste sluta lura det svenska folket och börja spela med öppna kort genom att konvertera arbetsgivaravgiften till inkomstskatt, skriver Ida Drougge (M).

"Det behövs krafttag mot osund konkurrens i arbetslivet"

DEBATT. Med en påtvingad F-skatt tappar arbetstagaren en mängd rättigheter och försvagas i förhållande till arbetsgivaren. Vi vill förhindra att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad, skriver socialdemokraterna Johanna Haraldsson och Leif Nysmed.