LO


LO spår en halv miljon försvunna arbetstillfällen

LO spår en halv miljon försvunna arbetstillfällen

EKONOMI. Enligt LO kommer vi att se ett större bortfall i produktionen än vad regeringen räknar med, och arbetslösheten kommer att i slutet av året ligga på 10 procent. En halv miljon arbetstillfällen väntas försvinna under de närmsta månaderna enligt LO:s bedömning.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
LO: Funktionshinderpolitik kräver verklighetskoppling

LO: Funktionshinderpolitik kräver verklighetskoppling

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Utredningen om funktionshinderpolitik får kritik. LO saknar en analys av hur vinster i välfärden slagit mot gruppen funktionshindrade. SKR invänder mot att kommunerna ska få mer ansvar, men inga nya resurser.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

LO byter bank

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"