LO


EU om minimilöner:

EU om minimilöner: "Ingen påverkan alls"

ARBETSMARKNAD. EU-kommissionens förslag om minimilöner möts av kritik från de nordiska länderna. Sveriges politiker är oroliga för hur förslaget ska påverka den svenska kollektivavtalsmodellen.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"