LO


LO: Funktionshinderpolitik kräver verklighetskoppling

LO: Funktionshinderpolitik kräver verklighetskoppling

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Utredningen om funktionshinderpolitik får kritik. LO saknar en analys av hur vinster i välfärden slagit mot gruppen funktionshindrade. SKR invänder mot att kommunerna ska få mer ansvar, men inga nya resurser.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Motparter går ihop för att lösa krisen på arbetsmarknaden

Motparter går ihop för att lösa krisen på arbetsmarknaden

UTBILDNINGAR. LO och S är oeniga i frågan om Arbetsförmedlingens reformering skapat kris för arbetsmarknadsutbildningarna eller inte. LO får oväntat stöd från motparten Almega.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
LO-förslag om slopat överskottsmål får kritik

LO-förslag om slopat överskottsmål får kritik

ÖVERSKOTTSMÅL. Januariavtalets ekonomiska politik missgynnar LO-arbetare enligt LO:s nya konjunkturrapport. LO föreslår slopade överskottsmål för att frigöra resurser till gemensam välfärd.  
– Oansvarigt, tycker Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

LO byter bank

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"