LO


Debatt: En smart facklig manöver eller ett historiskt misstag?

Debatt: En smart facklig manöver eller ett historiskt misstag?

DEBATT. När man hänvisar till att LO och andra fack bara försvarar medlemmarnas intressen, så förlorar facket och kanske hela arbetarrörelsen, sin legitimitet som bärare och försvarare av samhällsintresset. Det är ett stort misstag, skriver Carl B Hamilton.

Detta vill facken se mer av i budgeten

Detta vill facken se mer av i budgeten

BUDGETPROPOSITION. Facken saknar viktiga bitar i budgetförslaget för 2021. Högskolan bör få ett omställningsuppdrag och en mer långsiktig finansiering av välfärden behövs.

– Karensavdraget är ett hån, säger Susanna Gideonsson, LO.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"