Medlingsinstitutet


Lönerna ökade ännu mer

KORTNYTT. Lönerna i Sverige ökar ännu mer i år jämfört med förra året. Men högkonjunkturen har inte gjort stora avtryck i löneökningarna, enligt Medlingsinstitutet.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"