Medlingsinstitutet


Lönegapet mellan kvinnor och män minskar

Lönegapet mellan kvinnor och män minskar

JÄMSTÄLLDHET. Löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska, enligt Medlingsinstitutets årliga rapport. Det är dock inte alla som tycker att Medlingsinstitutets sätt att beräkna skillnaderna i den statliga sektorn är det rätta. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"
Gd: Lagstiftade minimilöner påverkas av uppgörelser i politiken

Gd: Lagstiftade minimilöner påverkas av uppgörelser i politiken

DEBATT. Minimilöner riskerar att kollektivavtalens påverkan försvagas. Fokus försvinner från parternas arbete att hitta pragmatiska lösningar och blir en fråga som påverkas av uppgörelser i politiken, skriver Irene Wennemo, Medlingsinstitutet.