Medlingsinstitutet


Gd: Lagstiftade minimilöner påverkas av uppgörelser i politiken

Gd: Lagstiftade minimilöner påverkas av uppgörelser i politiken

DEBATT. Minimilöner riskerar att kollektivavtalens påverkan försvagas. Fokus försvinner från parternas arbete att hitta pragmatiska lösningar och blir en fråga som påverkas av uppgörelser i politiken, skriver Irene Wennemo, Medlingsinstitutet. 

Lönerna ökade ännu mer

KORTNYTT. Lönerna i Sverige ökar ännu mer i år jämfört med förra året. Men högkonjunkturen har inte gjort stora avtryck i löneökningarna, enligt Medlingsinstitutet.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"