Näringsliv


Lars Calmfors:

Lars Calmfors: "Vi behöver fler lågbetalda jobb"

PROGNOS. Samhällets behov av en ökad sysselsättningsgrad med en halv miljon jobb 2030 kan tillgodoses med utbildning av utrikes födda kvinnor och en ökad arbetskraftsinvandring, visar Arbetsförmedlingens rapport. Ekonomiprofessor Lars Calmfors ser fler lågbetalda jobb som en del av lösningen. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"