Konjunkturinstitutet


KI: Parterna kan minska arbetslösheten

KI: Parterna kan minska arbetslösheten

LÖNEBILDNING. Arbetsmarknadens parter kan förbättra utvecklingen på arbetsmarknaden genom att dämpa löneökningen under den rådande högkonjunkturen. Det konstaterar Konjunkturinstitutet i årets lönebildningsrapport.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"