Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering


Tidigare GD för F-kassan går till IFAU

Tidigare GD för F-kassan går till IFAU

NAMN. Hon fick ta över Försäkringskassan när generaldirektör Ann-Marie Begler sparkades. Nu blir hon generaldirektör för tredje gången, denna gång på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

IFAU: "Måttliga effekter av LO:s utbildningsjobb"

ETABLERING. LO:s förslag till utbildningsjobb med lön under kollektivavtalsnivå kommer inte ha några stora effekter på nyanländas etablering. IFAU-professorn Anders Forslund jämför med liknande initiativ som bara haft måttlig effekt på arbetlsösheten.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

Effekterna av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har försämrats

RAPPORT. IFAU har utvärderat effekterna av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen i en ny rapport. Studien visar att effekterna har avtagit men att utbildningarna fortfarande bidrar till högre sysselsättning på sikt. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"