Landsbygd


Flyttplaner oroar facket

Flyttplaner oroar facket

OMLOKALISERING. Fackförbundet ST kräver svar av regeringen om hur och när flytten av statliga jobb från Stockholm till landsbygdskommuner ska gå till. Det måste skjutas till pengar för att inte verksamheterna ska skadas, säger ordförande Britta Lejon.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

Brevbärare ska inte tipsa om knark i brev

POSTEN. Länsstyrelser, polis och åklagare vill att brevbärare och postombud ska lämna tips om misstänkta drogförsändelser. Men postutredningen anser att den personliga integriteten för sändare och mottagare väger tyngre.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"