Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring


A-kassornas verksamhetsområden är inte relevanta

A-kassornas verksamhetsområden är inte relevanta

GRANSKNING. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas verksamhetsområden. Resultatet visar att a-kassornas branschområden i viss mån har förlorat sin betydelse.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"