Diskrimineringsombudsmannen


Skolinspektionen föreslås få breddat uppdrag

Skolinspektionen föreslås få breddat uppdrag

DISKRIMINERING. Skolinspektionen föreslås få ett samlat ansvar för alla diskrimineringsfrågor i skolan och ska överta vissa av DO:s uppgifter. Det är ett av de förslag som utredaren Anna-Karin Lund presenterar.