Arbetsmiljöverket


Arbetsmiljöverkets gd: Vem orkar jobba inom vård och omsorg?

Arbetsmiljöverkets gd: Vem orkar jobba inom vård och omsorg?

DEBATT. Coronapandemin har förstärkt en redan dålig arbetsmiljö inom vård och omsorg. Nu ser vi att de anmälda allvarliga bristerna ökar. Läget är ohållbart, skriver Arbetsmiljöverkets gd Erna Zelmin-Ekenhem, som vill att politiker och huvudmän agerar.

Brott inom byggbranschen avslöjades vid kontroll

Brott inom byggbranschen avslöjades vid kontroll

ARBETSLIVSKRIMINALITET. Åtta myndigheter har utfört oanmälda kontroller. Enskilda kunder behöver ta sitt ansvar menar Byggföretagen. Politikerna kan inte sätta ideologi före individers säkerhet, säger Byggnads.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

"Övervakning är samtidens viktigaste arbetsmiljöfråga"

INTEGRITET. Digital övervakning av anställda rör sig i en juridisk gråzon, enligt Mattias Beijmo, digitaliseringsexpert. Men Svenskt näringsliv tycker inte att övervakning är ett arbetsmiljöproblem och Arbetsmiljöverket jobbar inte alls med frågan. Snart kommer Datainspektionen med en ny vägledning. 

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"