Arbetsgivarverket


Beredskapsjobb i regleringsbreven

BEREDSKAPSJOBB. Regeringen kommer att skriva in uppdraget att ta fram beredskapsjobb till personer långt från arbetsmarknaden i samtliga myndigheters regleringsbrev för 2017. Målsättningen är 500 jobb under nästa år och 5000 till 2020.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"