Svenska Institutet för Standarder (SIS)


Svalt intresse för smittsäker återgång till arbetsplatsen

Svalt intresse för smittsäker återgång till arbetsplatsen

GUIDE. Svenska Institutet för Standarder (SIS) står beredda att ta fram guider för smittsäkerhet vid återgång till arbetsplatsen. Men intresset är svalt.

– Det finns många som kan behöva se över checklistor, flöden och hygienregler, säger Dan Nilsson, SIS.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"