Futurion


Futurion: Tilliten i samhället skadas av otryggt arbetsliv

Futurion: Tilliten i samhället skadas av otryggt arbetsliv

DEBATT. Människor med svag ställning på arbetsmarknaden som är i stort behov av politiska insatser är också de med lägst förtroende för politikernas förmåga att hantera samhällsproblem. Ett arbetsliv med trygga anställningar skapar framtidstro och ger en högre tillit, skriver Ann-Therese Enarsson och Carl Melin, Futurion.