Socialdemokraterna


"Jämställdhetsarbetet kräver lönekartläggningar"

DEBATT. Lönekartläggningar ska göras regelbundet. Då skapas rutiner, arbetet avdramatiseras och diskussionen om jämställdhet på arbetsplatsen hålls levande, skriver Anna Johansson (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

"Det behövs krafttag mot osund konkurrens i arbetslivet"

DEBATT. Med en påtvingad F-skatt tappar arbetstagaren en mängd rättigheter och försvagas i förhållande till arbetsgivaren. Vi vill förhindra att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad, skriver socialdemokraterna Johanna Haraldsson och Leif Nysmed.