Socialdemokraterna


Reformisterna: Hög tid att tala klarspråk om skattepolitiken

Reformisterna: Hög tid att tala klarspråk om skattepolitiken

DEBATT. Våra skatteförslag möjliggör en bred reformagenda för att jobb och jämlik välfärd ska säkras lång tid framöver. Med förslagen kan vi övergå från individuell klimatskam till kollektiv klimatstolthet, skriver Markus Kallifatides, S-föreningen Reformisterna.

EU om minimilöner:

EU om minimilöner: "Ingen påverkan alls"

ARBETSMARKNAD. EU-kommissionens förslag om minimilöner möts av kritik från de nordiska länderna. Sveriges politiker är oroliga för hur förslaget ska påverka den svenska kollektivavtalsmodellen.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"