Arenagruppen


Lågutbildad vårdpersonal vägrades skyddsutrustning

Lågutbildad vårdpersonal vägrades skyddsutrustning

ARBETSMILJÖ. Arbetsgivare svek både personal och äldre på många äldreboenden under första hälften av coronapandemin, visar en ny rapport. Lågutbildade biträden och lokalvårdare har systematiskt nekats skyddsutrustning som istället gått till välutbildade kollegor.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"