Arbetsliv


Hallå där Ulrika Lindstrand – omvald ordförande för Sveriges Ingenjörer

Hallå där Ulrika Lindstrand – omvald ordförande för Sveriges Ingenjörer

HALLÅ DÄR. Enligt Sveriges ingenjörers omvalda ordförande Ulrika Lindstrand ligger det i allas intresse att säkra ingenjörernas kompetensförsörjning, då det är den yrkesgrupp som ska genomföra många av de stora omställningarna i samhället.

Kräver tillgång till Altinget | Arbetsmarknad"

"(S)hekarabi måste byta retorik mot politik för höjda pensioner"

DEBATT. Vi bekymras över att Socialdemokraterna partipolitiserar pensionsgruppens arbete. Det höga tonläget om höjda pensioner matchas inte av nödvändiga politiska reformer. I stället förhalar regeringen arbetet, skriver fyra ledamöter i Pensionsgruppen.