Arbetsliv


HRF: Åtgärder krävs –  förbättra tryggheten i vår bransch

HRF: Åtgärder krävs – förbättra tryggheten i vår bransch

DEBATT. Arbetsgivarnas krav på flexibilitet och lagstiftningen om allmän visstidsanställning har lett till korta och osäkra anställningar. När krisen kom såg vi att tusentals varsel och upphörandet av extraanställningar kom inom loppet av några dagar, skriver Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfacket.

SKR: Studentmedarbetare bidrar till en bättre välfärd

SKR: Studentmedarbetare bidrar till en bättre välfärd

REPLIK. Studentmedarbetaravtalet bidrar till säkra kompetensförsörjningen i välfärden, och vi vill självklart att fler kommuner och regioner använder sig av möjligheter som avtalet ger. Det skriver Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKR.

Saco studentråd: Kommuner måste börja rekrytera studenter

Saco studentråd: Kommuner måste börja rekrytera studenter

DEBATT. Om kommuner och regioner i högre utsträckning skulle samarbeta med högskolor skulle studenter ges möjlighet att redan under utbildningen applicera sina kunskaper på arbetslivet. Det skriver Mimmi Rönnqvist, Saco studentråd.