Nytt om namn


Födelsedagar

Björn Wiechel
Björn Wiechel

Riksdagsledamot (S), ledamot i kulturutskottet
34 år den 13. december (född Sigtuna).
Utbildning Pol.mag i kulturgeografi (Umeå uni. 2005-2009)

Ola Johansson
Ola Johansson

Riksdagsledamot (C), ledamot i civilutskottet, ledamot i Nordiska rådets svenska delegation
57 år den 14. december (född Stafsinge, Falkenbergs kommun).
Utbildning Reklamkommunikation (Berghs School of Communication, 1994-1995)

Mikael Odenberg
Mikael Odenberg

Styrelseordförande KI, tidigare generaldirektör för Svenska Kraftnät, preses i Kungl. Krigsvetenskapsakademien, f.d. riksdagsledamot, f.d. försvarsminister
64 år den 14. december (född Stockholm).
Utbildning Studier vid Handelshögskolan i Stockholm, Reservofficersexamen (1976), Försvarshögskolans chefskurs (Försvarshögskolan,1994)

Henrik Borelius
Henrik Borelius

VD Attendo
46 år den 15. december.
Utbildning Civilekonomi, Handelshögskolan Stockholm

Tommy Levinsson
Tommy Levinsson

Landstingsråd (S) i Landstinget Västmanland
60 år den 17. december (född Viby, Hallsbergs kommun).
Utbildning Gymnasieutbildning

Sofia Fölster
Sofia Fölster

Riksdagsledamot (M), suppleant i socialutskottet
26 år den 17. december (född Stockholm).
Utbildning Ekonomi (Handelshögskolan i Stockholm)

Pröva altinget.se gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang