December 2017

Fredag 15. december

 • Utredning: Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Läkemedelsverket gällande elektronisk förskrivning av humanläkemedel

  Sista datum för Läkemedelsverket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera hur socialtjänsten fångar upp barn och unga med narkotikaberoende som dömts för brott

  Sista datum för Socialstyrelsen att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att kartlägga narkotikavanor bland ensamkommande barn och unga

  Sista datum för Folkhälsomyndigheten att redovisa uppdraget.

KL. 14:00
 • Pressträff: Presentation av centrala överenskommelser inom hälso- och sjukvården

  Sjukvårdsminister Annika Strandhäll och Anders Henriksson,1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), presenterar överenskommelserna.

Tisdag 19. december

KL. 8:00
 • Seminarium: Om marknaden för anordnare som bedriver personlig assistans

  Ett frukostseminarium om marknaden för företag som anordnar personlig assistans. 

KL. 9:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Söndag 31. december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling av spelmissbruk

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa

  Sista datum för samordnaren att delredovisa uppdraget.

Januari 2018

Måndag 15. januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag angående utbildning kring förändrings- och utvecklingsarbete med stöd av e-hälsa

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag angående tillgängliggörande av digitalt pedagogiskt stöd för e-hälsolösningar

  Sista datum för Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde (Socialdataskyddsutredningen)

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

Onsdag 17. januari

KL. 8:00
 • Konferens: Offentlig chef 2018

  Årets konferens kommer innehålla tal av offentliga ledare och seminarier om bland annat kompetensutveckling, självledarskap och digitalisering i det offentliga.

Mars 2018

Fredag 30. mars

 • Regeringsuppdrag: Handlingsplan mot kvinnlig könsstympning

  Sista datum för Socialstyrelsen att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Försäkringskassan att sprida erfarenheter och kunskaper utifrån sitt arbete med mänskliga rättigheter

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Lördag 31. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja utvecklingen av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning och nätverket PRODIS

  Sista datum för Folkhälsomyndigheten att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om uppföljning av satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

  Sista datum för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Socialstyrelsen att utvärdera universitetssjukvård

  Sista datum för Socialstyrelsen att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag åt Socialstyrelsen att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet

  Sista datum för Socialstyrelsen att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa uppdraget.