Oktober 2017

Onsdag 18. oktober

KL. 13:15
 • Seminarium: Infant Health Care and Long-Term Outcomes

  Institutet för arbetsmarknadspolitisk- och utbildningspolitisk utvärdering anordnar seminarium.

Torsdag 19. oktober

KL. 8:00
 • Konferens: Livsmedelsforum 2017

  Om Sveriges livsmedelsstrategi och handlingsplan och utmaningar för livsmedelssektorn.

KL. 9:30

Måndag 23. oktober

KL. 13:00
 • Nationella prioriteringskonferensen

  Linköpings universitet, Landstinget i Kalmar län och Socialstyrelsen anordnar en konferens om prioriteringar i hälso- och sjukvård.

KL. 15:00
 • Seminarium: Europa enigt om homeopati

  Homeopati ska inte jämställas med behandlingar som är framtagna och godkända enligt vetenskapliga kriterier. Nu har de Europeiska vetenskapsakademierna via EASAC (European Academies´Science Advisory Council) publicerat ett uttalande där man gör ett gemensamt ställningstagande kring homeopati. En av dessa europeiska akademier är Kungl. Vetenskapsakademin (KVA) som tillsammans med Apotekarsocieteten inbjuder till ett seminarium kring detta ställningstagande.

   

Tisdag 24. oktober

KL. 11:00

Onsdag 25. oktober

KL. 9:00
 • Seminarium: Friluftsdagar som verktyg för att minska ohälsa och utanförskap bland barn och unga?

  Per Lodenius (C) och Azadeh Rojhan Gustavsson (S) anordnar ett seminarium i riksdagen i samarbete med Per Klingbjer, ordförande för Svenskt Friluftsliv.

Torsdag 26. oktober

KL. 9:30

Måndag 30. oktober

 • Utredning: En kommission för jämlik hälsa

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

November 2017

Onsdag 1. november

 • Utredning: Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 9:00
 • Konferens: Europeisk folkhälsokonferens i Stockholm

  Årets Europeiska folkhälsokonferens (EPH) anordnas i Sverige den första veckan i november. 

Tisdag 7. november

KL. 10:00
 • Seminarium: Hiv och SRHR bland unga i Sverige

  Folkhälsomyndigheten anordnar en konferens om hiv och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga.

Torsdag 9. november

KL. 9:30

Tisdag 14. november

 • Konferens: Framtidens Medicin & Hälsa

  Svenska Läkaresällskapet anordnar en konferens om vårdens viktigaste framtidsfrågor.

 • Konferens: Lika och olika – hur möter vi bäst mångfalden i diabetesvården?

  Dagens Medicin Agenda och Nationella diabetesteamet anordnar en konferens om diabetesvården.

KL. 8:00
 • Konferens: Kvalitetsmässan 2017

  Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Finansminister Magdalena Andersson (S) deltar.

KL. 11:00

Onsdag 15. november

 • Konferens: Ethics and Value Challenges in Antibiotic Resistance Management, Policy and Research

  Internationell konferens om antibiotikaresistens.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att ta fram ett kunskapsunderlag kring införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel

  Sista datum för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att redovisa uppdraget.

 • Odentologisk Riksstämma/Swedental

  Svenska Tandläkare-Sällskapet anordnar Odontologisk Riksstämma i samband med mässan Swedental.