Debatt

Agenda 2030:

Agenda 2030: "Sverige är inte bäst i klassen"

DEBATT. Ansvariga ministrarna Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030. Tio länder i Europa har redan tagit fram nationella strategier eller handlingsplaner, medan Sverige står utan, skriver Läkarmissionen, RFSU och ytterligare 17 organisationer.

Debatt:

Debatt: "Hivstrategin måste matchas med resurser"

DEBATT. Det är bra att regeringen nu presenterat en ny hivstrategi. Men ska strategin bli framgångsrik krävs ny lagstiftning, statliga resurser till det hivpreventiva arbetet samt ett bra samarbete mellan offentlig sektor och frivilligorganisationerna, skriver RFSL:s Deidre Palacios och Carolina Orre.

"Säkra handikappersättningen"

DEBATT. Regeringen vill skrota handikappersättningen. Genom att inte erkänna hjälpbehov till följd av en funktionsnedsättning vill regeringen smita ifrån sitt samhällsansvar, Synskadades riksförbunds Håkan Thomsson.