Psykiatri

KDU: Undersök orsakerna till ungas psykiska ohälsa

KDU: Undersök orsakerna till ungas psykiska ohälsa

DEBATT. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat i Sverige sedan 1980-talet. KDU vill därför se en bred utredning för att kartlägga och undersöka orsakerna till den ökande psykiska ohälsan bland unga, skriver KDU:s förbundsordförande Christian Carlsson.

SSU:

SSU: "Ungas psykiska ohälsa en tickande bomb"

DEBATT. Den växande psykiska ohälsan bland unga är en tickande bomb som kräver politiska lösningar här och nu. Det skriver SSU:s förbundsordförande Philip Botström.