Fler artiklar

Oro för stress vid stor vårdreform

Oro för stress vid stor vårdreform

OMORGANISATION. Allianspartierna och Vänsterpartiet är oroliga över att regeringen har för bråttom när den högspecialiserade vården ska organiseras om. "Det här kan inte hastas fram" säger Anders W Jonsson (C).

Kræver adgang til Altinget | Vård och Hälsa
Debatt:

Debatt: "Hivstrategin måste matchas med resurser"

DEBATT. Det är bra att regeringen nu presenterat en ny hivstrategi. Men ska strategin bli framgångsrik krävs ny lagstiftning, statliga resurser till det hivpreventiva arbetet samt ett bra samarbete mellan offentlig sektor och frivilligorganisationerna, skriver RFSL:s Deidre Palacios och Carolina Orre.

Kritik mot Socialstyrelsens äldreenkät

KORTNYTT. Socialstyrelsens årliga brukarundersökning om hemtjänsten och äldreomsorgen är problematisk, enligt forskare. Endast tre av tio av de äldre svarar på enkäten på egen hand.

Kræver adgang til Altinget | Vård och Hälsa