Mars 2017

Tisdag 28. mars

KL. 13:00
 • Gustav Fridolin (MP) deltar i en interpellationsdebatt

Onsdag 29. mars

KL. 8:00
 • Riksdagen fattar beslut

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

KL. 9:00
 • Konferens: Främlingsfientlighet och rasism i skolan

  Konferensens syfte är att stärka grund- och gymnasieskolors arbete mot främlingsfientlighet och rasism.

KL. 13:00
 • Informationsmöte: Vetenskap med och för samhället i horisont 2020

  Informationsmöte för dem som är intresserade av att söka medel för projekt inom inom genus, medborgarforskning, science education och etik.

Torsdag 30. mars

KL. 8:00
 • Riksdagen fattar beslut

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

KL. 14:00
 • Statsministerns frågestund i riksdagen

  Stefan Löfven (S) svarar på frågor från riksdagsledamöterna i kammaren.

April 2017

Måndag 3. april

KL. 9:30
 • Konferens: Sfi i fokus

  Konferensen riktar sig till lärare som undervisar i svenska för invandrare.

KL. 10:00
 • Konferens: ViS Vuxenutbildningskonferens 2017

  Konferens har underrubriken ”Samarbetet sammanfogar” och vill lyfta både utmaningar och goda exempel i arbetet med att sammanfoga Sverige. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) deltar.

Fredag 7. april

KL. 12:30
 • Seminarium: Friskolor med eller utan vinstsyfte – vad är skillnaden?

  Om skillnader i kvalitet och elevsammansättning mellan fristående skolor med och utan vinstsyfte.

Tisdag 18. april

 • Proposition: Vårändringsbudget för 2017

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: 2017 års ekonomiska vårproposition

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra utvärdering av folkbildningen

  Sista datum för Statskontoret att lämna en delredovisning uppdraget till utbildningsdepartementet.

Torsdag 20. april

 • Skolkommissionen ska presentera sina förslag

 • Förbundsstyrelsemöte i Sveriges Skolledarförbund

 • Proposition: Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till annan kommun

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

Fredag 21. april

KL. 11:00
 • Lärarstudenternas vårkonvent 2017

  Lärarstudenterna håller konvent i Stockholm.

Måndag 24. april

 • Konferens: Nationell konferens om hemmasittare

  Magelungen anordnar en konferens om elever med långvarig skolfrånvaro.

 • Årskonferens: Kristna Friskolerådet

  Rektorer och huvudmän från Sveriges kristna friskolor samlas för årlig konferens.

KL. 10:00
 • Konferens: Skolriksdagen 2017

  Sveriges största mötesplats för huvudmän, tjänstemän, rektorer och förskolechefer. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) deltar.

Onsdag 26. april

KL. 9:00
 • Konferens: Hemmasittare

  Konferens om hur man ska tackla problemet med skolfrånvaro och hur skolor ska arbeta förebyggande med frågan.