September 2017

Måndag 25. september

KL. 8:30
 • Seminarium: Yrkeshögskolan som rekryteringsbas

  Länsstyrelsen Stockholm och Föreningen Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län bjuder in till frukostseminarium.

Tisdag 26. september

KL. 8:30
 • Konferens: Stora studie- och yrkesvägledardagen 2017

  Konferens som riktar sig till studie- och yrkesvägledare med fokus på anpassning till bland annat en snabb utveckling på arbetsmarknaden och en digitaliserad generation. 

Fredag 29. september

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan

  Sista datum för Statens skolverk att redovisa uppdraget.

Oktober 2017

Torsdag 5. oktober

KL. 9:00
 • Konferens: Specialpedagogik förskolan

  Konferens för att utveckla kunskapen om yngre barn i behov av särskilt stöd.

KL. 16:30
 • Allmänna motionstiden slutar

  Deadline för riksdagsledamöterna att lämna in sina motioner.

Onsdag 11. oktober

 • Förbundsstyrelsemöte i Sveriges Skolledarförbund

KL. 9:00
 • Konferens: Högskola - yrkeshögskola

  Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) anordnar dagskonferens om de båda utbidlningsformerna.

Torsdag 12. oktober

KL. 9:00
 • Konferens: Främlingsfientlighet och rasism i skolan

  Konferens för att bemöta och förebygga främlingsfientlighet och rasism

Fredag 13. oktober

 • Utredning: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

Måndag 16. oktober

 • Rektorsprogrammet: Sista anmälningsdag

  Anmälan till Rektorsprogrammet våren 2018 stänger

 • Lärarlyftet: Sista anmälningsdag

  Anmälan till Lärarlyftet våren 2018 stänger

Onsdag 25. oktober

KL. 9:00
 • Konferens: Svenska som andraspråk

  Konferensen tar upp och diskuterar den senaste forskningen i inom svenska som andraspråk för att möta det breda undervisningsområde lärarna i ämnet står inför.

Måndag 30. oktober

KL. 8:30
 • Konferens: Skolforum 2017

  Konferens om skolfrågor för lärare och skolledare

November 2017

Onsdag 1. november

 • Utredning: Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Onsdag 8. november

KL. 8:30
 • Konferens: Du som arbetar i särskolan

  Årlig konferens för dig som arbetar i särskolan.

Torsdag 9. november

 • Förbundsråd i Sveriges Skolledarförbund

KL. 8:30
 • Temadag: Inkludering

  Temadag på ämnet hur du som lärare kan bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd. 

Tisdag 14. november

KL. 9:00
 • Konferens: Spansklärare

  Rikskonferens för spansklärare som undervisar i grundskolan och gymnasiet. 

Onsdag 15. november

 • Konferens: Gymnasiekonferens 2017 - Stockholm

  SKL anordnar en konferens hur gymnasieskolan kan utvecklas med utgångspunkt i såväl elevernas som samhällets behov.

Måndag 20. november

 • Konferens: Gymnasiekonferens 2017 - Stockholm

  SKL anordnar en konferens hur gymnasieskolan kan utvecklas med utgångspunkt i såväl elevernas som samhällets behov.