November 2017

Torsdag 23. november

 • Konferens: Gymnasiekonferens 2017 - Malmö

  SKL anordnar en konferens hur gymnasieskolan kan utvecklas med utgångspunkt i såväl elevernas som samhällets behov.

Måndag 27. november

KL. 9:00
 • Konferens: Digitalisering för skolledare i gymnasieskolan

  Konferens om förändringarna i styrdokumenten gällande gymnasieskolans roll i digitaliseringen.

Onsdag 29. november

 • Konferens: Gymnasiekonferens 2017 - Göteborg

  SKL anordnar en konferens hur gymnasieskolan kan utvecklas med utgångspunkt i såväl elevernas som samhällets behov.

Torsdag 30. november

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

KL. 10:00
 • Konferens: MUCF:s rikskonferens

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) anordnar rikskonferens på temat ungas sociala inkludering och delaktighet

December 2017

Fredag 1. december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera Statsbidrag för höjda lärarlöner till lärare och vissa andra personalkategorier

  Sista datum för Statskontoret att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

Torsdag 7. december

KL. 8:30
 • Mötesplats Läromedel

  Ett öppet forum för läromedel i skolan med syfte att mötas, analysera och diskutera.

KL. 9:30
 • Konferens: Våldprevention

  Konferensen syftar till att sprida kunskap om hur man genom ett genusperspektiv kan stoppa mäns och killar våld.

Tisdag 12. december

 • Förbundsstyrelsemöte i Sveriges Skolledarförbund

KL. 23:00
 • Utredning: Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster

  Sista dagen för utredaren att redovisa uppdraget

Torsdag 14. december

 • Prognosdagen

  SCB och Arbetsförmedlingen anordnar dag om framtidens utbildning och arbetsmarknad.

Fredag 15. december

 • Utredning: Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan

  Sista datum för Skolverket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om uppföljning av värdering av utländska betyg

  Sista datum för Universitets- och högskolerådet att redovisa uppdraget.

Söndag 31. december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att undersöka förutsättningar för små satelliter från Esrange

  Sista datum för Rymdstyrelsen att redovisa uppdraget till utbildningsdepartementet.

Januari 2018

Onsdag 17. januari

KL. 8:00
 • Konferens: Offentlig chef 2018

  Årets konferens kommer innehålla tal av offentliga ledare och seminarier om bland annat kompetensutveckling, självledarskap och digitalisering i det offentliga.

KL. 8:30
 • Konferens: Elevhälsa

  Konferensen fokuserar på elevhälsoarbete och hur skolan framgångsrikt kan utvecklas sitt arbete med elevhälsa. 

KL. 8:45
 • Konferens: Bättre skola

   Konferens med syfte att öka förståelsen för kvalitetsutveckling i skola och förskola. 

Torsdag 25. januari

KL. 9:30
 • Konferens: Studie- och yrkesvägledare

  Konferens om studie- och yrkesvägledarens roll i att stödja eleverna och hjälpa dem att göra hållbara val inför framtiden.