April 2017

Torsdag 27. april

KL. 8:30
 • Kongress: Riksföreningen för skolsköterskor

  Kongressens övergripande tema är "elevhälsans medicinska insats" och fokuserar bland annat på elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Maj 2017

Måndag 1. maj

 • Regeringsuppdrag: Analys av Brexits betydelse för fortsatt svenskt forsknings- och innovationssamarbete med Storbritannien

  Sista datum för Vetenskapsrådet och Vinnova att delredovisa uppdraget.

Tisdag 2. maj

 • Utredning: Utredningen om reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster (Välfärdsutredningen)

  Sista datum för slutredovisning av uppdraget.

Onsdag 3. maj

 • Konferens: Settdagarna 2017

  Mötesplats för modernt och innovativt lärande.

Måndag 8. maj

KL. 10:00
 • Konferens: Pedagogiskt ledarskap i förändring – men på vilket sätt?

  Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet anordnar forskningskonferens om pedagogiskt ledarskap.

Tisdag 9. maj

KL. 9:00
 • Konferens: Hemmasittare

  Konferens om hur man ska tackla problemet med skolfrånvaro och hur skolor ska arbeta förebyggande med frågan.

Onsdag 10. maj

KL. 13:00
 • Seminarium: Forum för Forskningskommunikation 2017

  Konferens som vänder sig till kommunikatörer vid lärosäten och andra forskningsaktörer. Temat för 2017 års upplaga är "Förnuft eller känsla?".

Torsdag 11. maj

KL. 12:00
 • Konferens: Skolan möter världen

  Universitets- och högskolerådet anordnar konferens om lärande för hållbar utveckling.

Tisdag 16. maj

KL. 10:00
 • Konferens: IDA 2017

  Universitets- och högskolerådets internationaliseringsdagar anordnas i Örebro.

Torsdag 18. maj

 • Förbundsråd i Sveriges Skolledarförbund

Måndag 22. maj

 • EU:s ministerråd: Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Måndag 29. maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att förtydliga läroplaner

  Sista datum för Statens skolverk att redovisa uppdraget.

Tisdag 30. maj

 • Utredning: Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

Onsdag 31. maj

 • Utredning: Elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Juni 2017

Torsdag 1. juni

 • Utredning: Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

Onsdag 7. juni

 • Förbundsstyrelsemöte i Sveriges Skolledarförbund

Fredag 16. juni

 • Utredning: Tillit i styrningen

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

Juli 2017

Söndag 2. juli

 • Almedalsveckan

  Almedalsveckan i Visby.

Augusti 2017

Onsdag 23. augusti

KL. 9:00
 • Seminarium: SNS Tylösand Summit 2017

  Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) årliga möte i Tylösand.

Torsdag 31. augusti

 • Utredning: Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.