Lena Adamson på nytt toppjobb

UTNÄMNING. Regeringen har utsett Lena Adamson till chef för det nybildade Skolforskningsinstitutet.

Det var den förra regeringen som 2013 aviserade att en ny myndighet, ett skolforskningsinstitut, skulle bildas med uppdrag att ”systematiskt väga samman och sprida forskningsresultat som bidrar till ökad kunskap om vetenskapligt väl underbyggda och effektiva metoder och arbetssätt i skola och förskola”.

Den rödgröna regeringen nappade på idén men tyckte dessutom att institutet skulle initiera forskning.

– Vi ser vilket behov det finns att ta del av forskning bland svenska lärare, sade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på en pressträff där han presenterade den nya chefen.

Lena Adamson arbetar i dag som expert med kvalitets- och utvecklingsfrågor för European Institute of Innovation and Technology (EIT). Hon har också uppdrag för ett antal olika nationella kvalitetsorganisationer för högre utbildning. Hon har även ett lektorat på Stockholms universitet. Lena Adamson har tidigare varit ställföreträdande myndighetschef på Högskoleverket och oberoende expert för högre utbildningsfrågor för Miljöpartiet.

Till sin hjälp kommer Lena Adamson att ha ett forskningsråd och en nämnd. Nämnden ska vara med och bestämma om vilka kunskapsöversikter som ska tas fram av myndigheten. Forskningsrådet ska förankra myndighetens arbete inom forskarvärlden.

– Hade jag varit med från början hade jag sett att det kanske skulle ha varit en sammanslutning, att man hade förenat de två, säger Lena Adamson.

Varken rådets eller nämndens ledamöter är utsedda.

Gustav Fridolin har fått kritik för att det dröjt med att tillsätta en myndighetschef. Men han tillbakavisar den kritiken.

– Det har tagit sedvanlig tid. Vi har följt de procedurer som finns för att utse dugliga personer, säger han.

Lena Adamson anser att en viktig uppgift för myndigheten är att initiera och sammanställa ämnesdidaktisk forskning, alltså forskning om att undervisa i ett speciellt ämne.

– Det här är ett område som verkligen saknas i dag i Sverige.

I budgetpropositionen föreslog regeringen i höstas att institutet skulle få 30 miljoner kronor för 2015. Den borgerliga budgeten medförde att anslaget sänktes till 20 miljoner. I vårbudgeten höjde den rödgröna regeringen till 25 miljoner kronor. Framöver föreslår regeringen att myndigheten ska ha ett anslag på 40 miljoner kronor om året. 

Forrige artikel Hallengren väntar på de stora frågorna Hallengren väntar på de stora frågorna Næste artikel Statskontoret: Regeringen detaljstyr Skolverket Statskontoret: Regeringen detaljstyr Skolverket