"Parterna har stort ansvar"

MATCHNING. Utanförskap på arbetsmarknaden och brist på arbetskraft skulle kunna bromsas om fler kunde få sina kunskaper validerade till formella meriter anser Jonas Milton, ordförande i valderingsdelegationen.