Debatt

Centerstudenter: S-studenter blundar för bostadsmarknadens behov

Centerstudenter: S-studenter blundar för bostadsmarknadens behov

SLUTREPLIK. Det är häpnadsväckande att S-studenter är så nöjda med regeringens bristande politik, skriver Centerstudenters Simon Palme, som menar att riksintressena måste bli färre och att vi måste se över samtliga naturreservat för att öka marktillgången och få igång byggandet.

S-Studenter: Centerstudenter försöker slå in öppna dörrar

S-Studenter: Centerstudenter försöker slå in öppna dörrar

REPLIK. Centerstudenter är för sent ute med sina förslag för att förbättra bostadsmarknaden för studenter. Förslagen håller redan på att förverkligas av regeringen, skriver David Stenvall, Bostadspolitiskt ansvarig på S-Studenter.