Debatt

Debatt: Släpp friluftsorganisationer in i skolan och elever ut i naturen

Debatt: Släpp friluftsorganisationer in i skolan och elever ut i naturen

DEBATT. Kostnaden för hälsoutgifter i Sverige ökar och bara en minoritet av eleverna når den dagliga rekommendationen av rörelse. Friluftsorganisationerna välkomnar regeringens initiativ med "rörelsenätverk", men vill göra mer för få unga att röra på sig mer. Det skriver företrädarna för Svenskt Friluftsliv.

Studieförbundet Vuxenskolan: Tröskeln till bildning måste vara låg

Studieförbundet Vuxenskolan: Tröskeln till bildning måste vara låg

DEBATT. Studieförbundet Vuxenskolan firar 50 år och presenterar ett nytt idéprogram lagom till förbundsstämman. Idén om människors förmåga att själva forma sina liv och visionen om ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet är centrala i förbundets framtida arbete, skriver Ulrika Carlsson och Nina Larsson på Studieförbundet Vuxenskolan.

Erik Blom: Trygghet och studiero – en förutsättning för lärande

Erik Blom: Trygghet och studiero – en förutsättning för lärande

DEBATT. För att kunna skapa trygghet och studiero i klassrummen måste lärarutbildningen fokusera mer på ledarskapet i klassrummet och lärare måste känna sig trygga i att ingripa i ordningssituationer, menar Erik Blom, tidigare ledamot i Skolkommissionen.