Debatt

Saco: Högskoleutbildning ska inte vara regionalpolitiskt instrument

DEBATT: Antalet invånare med en högskoleutbildning ökar kraftigt. Samtidigt sjunker högskolepremien i Sverige och det blir allt mindre lönsamt att utbilda sig, visar siffror från Saco. En orsak kan vara bristande kvalitet på högskolan. Regeringen måste nu ta situationen på allvar och stärka kvaliteten på utbildningarna, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Academedia: Vi välkomnar ökat kommunalt inflytande

DEBATT. Skolkostnadsutredningens förslag om ekonomisk redovisning på skolnivå och stärkt kommunalt inflytande i tillståndsprocessen ökar transparensen och ger bättre förutsättningar för en likvärdig skola, menar Marcus Strömberg, vd för friskolekoncernen AcadeMedia.

"Regeringen behöver agera för folkhögskolornas framtid"

DEBATT. Regeringen behöver se över förutsättningarna för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av folkhögskolans utbildningar. Saknas förutsättningar för människor att kunna studera i den skolform de vill och har behörighet för, bryter samhället mot mänskliga rättigheter, skriver Handikappförbundens Stig Nyman med flera.

Eva Åkesson: Förslagen andas ytterligare styrning från staten

DEBATT. Det är svårt att få ihop budskapen när regeringen ena stunden talar om vikten av kvalitet, om långsiktighet och förtroende, och i den andra går i motsatt riktning, skriver Uppsala universitets rektor Eva Åkesson, som är kritisk till Landsbygdskommitténs förslag.

Debatt: Fribeloppet hindrar kloka framtidsbeslut

DEBATT. Staten ska inte sätta en gräns för hur mycket pengar en student kan tjäna, skriver Centerstudenters ordförande Simon Palme, som menar att slopandet av fribeloppet är ett bra första steg mot ett grundtrygghetssystem som är lika för alla.

Dags att överge det individuella lönesystemet

DEBATT. Mer än tjugo år av individuellt lönesystem har inte skapat en märkbar förbättring av skolan. Därför är det dags att slopa den individuella lönesättningen och införa tarifflöner, menar Jan-Åke Fält, gymnasielärare och fackligt förtroendevald för Lärarnas Riksförbund.

Skolledarna: "Skolan är inte en allmän plats"

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men samtidigt är skolan ingen allmän plats och rektorn bär det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, skriver Skolledarnas förbundsordförande Matz Nilsson.

M-ledamöter: Slopa kampanjförbudet i skolan

DEBATT. Skolan spelar en viktig roll när det gäller att väcka unga människors politiska medvetande. Därför bör regeringen verka för att öka ungdomsförbundens möjlighet att få möta och samtala med elever i skolan, skriver de riksdagsledamöterna Jesper Skalberg Karlsson (M) och Sofia Fölster (M).

Trygghetsrådet: Släpp taget – byt jobb ofta!

DEBATT. Rörlighet på arbetsmarknaden blir allt viktigare. Det är ett större handikapp att ha varit 20 år på samma arbetsplats än att ha fyllt 55 år, skriver Claes Åberg, marknadschef på Trygghetsrådet. Han uppmanar därför politiker att se över möjligheterna till yrkesvägledning för äldre och att göra det enklare för äldre att studera på högskola, universitet och komvux.

SD: Reklam i skolan är slöseri med skattepengar

DEBATT. Skattepengar används idag för att marknadsföra friskolor och locka elever med löften om datorer och utlandsresor. Det vill Sverigedemokraterna sätta stopp för. Partiet kräver istället att staten tillhandahåller lättillgänglig information om skolor så att elever och föräldrar kan göra informerade skolval.