Fler artiklar

Bättre speciallärarstöd till ADHD-elever

SPECIALPEDAGOGIK. Utbildningarna för speciallärare och specialpedagog föreslås få två nya examensmål. Ändringarna ska göra studenterna bättre förberedda på att möta elever med ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter i skolan.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

V vill förlänga satsning på introduktionsprogram

GYMNASIET. Regeringen och Vänsterpartiet är överens om 150 miljoner till utsatta gymnasieskolors introduktionsprogram i vårbudgeten. Ambitionen från Vänsterpartiet är att göra satsningen flerårig.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Carlgren: "oacceptabelt agerande"

FORSKNING. Pedagogikprofessorn Ingrid Carlgren och Mats Tegmark, Högskolan Dalarna, är kritiska till hur regeringen agerar i projektet om praktiknära forskning. Pengarna borde varit öppna för alla lärosäten att konkurrera om anser de.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

"Varför använder regeringen inte egna myndigheten?"

FORSKNING. Regeringen satsar 125 miljoner 2017-2021 på praktiknära skolforskning. Men Skolforskningsinstitutet som har i uppdrag att finansiera den typen av forskning, blandas inte in projektet.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Fahlén om skolans arbetsmiljö: "Bedrövligt"

ARBETSMILJÖ. Nio av tio skolor brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet visar Arbetsmiljöverkets granskning. Inte förvånande menar Åsa Fahlén som tycker att det måste finnas en långsiktighet i skolornas arbetsmiljöarbete.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Fridolin om att flytta mobbare: "Rektorer skyldiga att agera"

MOBBNING. Jan Björklund vill att mobbare ska kunna flyttas direkt vid allvarliga fall av mobbning och att skollagen skärps. Rektorer har redan en stor skyldighet att agera menar Fridolin.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

SKL: Gymnasieutredningens analys håller inte

GYMNASIET. SKL anser att en övergång från kurs- till ämnesbetyg i gymnasieskolan måste analyseras grundligare. En jätteförändring som kommer ta tid att genomföra menar Mats Söderberg, utredare på SKL. 

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Så kan behörighet till högskolan göras om

HÖGSKOLA. Man ska inte få skriva högskoleprovet innan året man fyller 19, föreslår regeringens utredare. Det ska göra det tydligare att gymnasieprestationer ska vara huvudvägen in till högre studier.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

"Parterna har stort ansvar"

MATCHNING. Utanförskap på arbetsmarknaden och brist på arbetskraft skulle kunna bromsas om fler kunde få sina kunskaper validerade till formella meriter anser Jonas Milton, ordförande i valderingsdelegationen.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

SKL ställer sig bakom vinstbegränsningar i välfärden

SKL, Sveriges kommuner och landsting, gör tummen upp för Välfärdsutredningen och vill se en begränsning av vinsterna. Men den borgerliga minoriteten i SKL:s styrelse reserverar sig mot förslaget.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning