Fler artiklar

Bra men inte tillräckligt

BUDGET. Obligatorisk förskoleklass, mer pengar till språkintroduktion och åtgärder mot lärarbrist är bra, men det är inte tillräckligt. Så lyder reaktionerna på många av regeringens budgetförslag.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning
Hamilton: Pengar löser inte allt

Hamilton: Pengar löser inte allt

BUDGET. Regeringens stora satsning på en mer likvärdig skola välkomnas av många. Men Ulla Hamilton på Friskolornas riksförbund befarar att mer pengar inte löser skolans problem.  

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Gymnasiet får mer statliga pengar

BUDGET. Regeringen vill att fler ska välja yrkesprogram och att de ska ge behörighet till högskolan. Regeringen ökar anslagen med 80 miljoner kronor 2018 för att stärka gymnasieskolan.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning