Fler artiklar

Jaara Åstrand: "Lärarkåren skulle slå bakut"

SKOLREFORMER. Lärare ska inte tvingas in i ett system där deras kompetens externbedöms och sorteras. Det anser Lärararförbundet som hoppas att professionsprogrammet som Skolkommissionen föreslår leder till kontinuerlig kompetensutveckling driven av lärarna själva.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Förskolans läroplan uppdateras

FÖRSKOLA. Regeringen ger Skolverket i uppdrag att uppdatera förskolans läroplan. Efterlängtat beslut säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Centern vill gå längre med studielånsrabatt

SKUGGBUDGET. Centerpartiet vill bredda landsbygdskommitténs förslag om avskrivna studielån för den som flyttar till en glesbygdskommun. Fler kommuner bör få ta del av rabatten menar Ulrika Carlsson, skolpolitisk talesperson.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Skolkommissionen: "Utred elevhälsan"

ELEVHÄLSA. Skolkommissionen och utredningen om problematisk elevfrånvaro menar att elevhälsan bör ses över i en enskild utredning. Regeringen lämnar ännu inga besked om det kommer att ske. 

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

SD: "Glädjande att man lyssnat"

SKOLREFORMER. Sverigedemokraterna ser likheter med Skolkommissionens förslag om ett professionsprogram för lärare och partiets egna Singapore-modell. Glädjande att kommissionen tagit in våra förslag, säger Stefan Jakobsson. 

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

V och SD kritiska till obligatoriskt skolval

SKOLREFORM. Förslaget om att ta bort kösystem som kriterium när elever antas till fristående skolor väcker starka reaktioner hos alliansen. Från vänster kritiseras förslaget om aktivt skolval för att inte lösa segregationsproblemet.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Skolkommissionens ledamöter oeniga om lottning

SKOLREFORM. Skolkommissionens förslag om lottning till friskolor, en ökad statlig styrning över skolans resurser och aktiva skolval väcker reaktioner i skolsverige. Flera ledamöter i kommissionen har reserverat sig mot delar av förslagen.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Halv miljard till utsatta skolor

VÅRBUDGETEN. Vårändringsbudgeten innehåller en riktad satsning till utsatta skolor. Permanentas inte satsningen kommer inte skolor våga satsa menar Moderaterna.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Riktade statsbidrag minskar

VÅRBUDGET. Regeringen minskar de kritiserade riktade statsbidragen. Men merparten av minskningen beror på minskat flyktingmottagande och Sveriges kommuner och landsting ser många problem med bidragen.

Ungern riskerar EU-böter för utbildningslag

EU-kommissionen oroas över Ungerns nya utbildningslag som kan stänga det Soros-finansierade universitetet och regeringens senaste Stoppa Bryssel-kampanj. Det kan strida mot EU:s regler och Kommissionen kan svara med böter.