Fler artiklar

Regeringen föreslår ny myndighet för etikprövning

KORTNYTT. Etikprövning av forskning på människor föreslås bli en ny myndighet för att ersätta de sex regionala etikprövningsnämnder som finns idag.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning
SD vill se digital strategi för skolan

SD vill se digital strategi för skolan

PARTIARBETE. En digital strategi för skolan och ett uppluckrat krav på skoluniformer. Det är två frågor som väntas röstas igenom på partiets landsdagar.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Stora skillnader i bedömning av de nationella proven

KORTNYTT. En rapport från Skolinspektionen visar att för hälften av de rättade proven gav en ombedömande lärare ett annat betyg än den ordinarie läraren. 

Kræver adgang til Altinget | Utbildning