Regeringen vill göra stora satsningar på rättsväsendet

KORTNYTT. Kommande år föreslås ytterligare drygt 750 miljoner kronor gå till polisen och förstärkningen av rättskedjan. Det presenteras i den kommande budgetpropositionen.