JO-inspektion av Försäkringskassan

Den 22–23 februari inspekterar chefsJO Elisabeth Rynning Försäkringskassan, FV Nord.

Läs mer


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar