Förvaltning

Juridiken vinner mark på politikens bekostnad

Juridiken vinner mark på politikens bekostnad

FÖRVALTNING. Det har skett en maktförskjutning i Sverige. Allt mer makt har hamnat i myndigheter och domstolars händer. Allt mindre hos de folkvalda. Det visar en rapport från Arena Idé.

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik
Per Åsling: Myndigheterna kostar onödigt mycket

Per Åsling: Myndigheterna kostar onödigt mycket

FÖRVALTNING. Per Åsling (C) anser att de statliga myndigheterna kostar för mycket då de är koncentrerade till storstadsområdena.

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik