Fler artiklar

MP sparkar styrelser i Norrland

PARTIER. Miljöpartiets partistyrelse sparkar styrelserna i Umeå och Västerbotten och sätter in en interimsstyrelse. Enligt partistyrelsen sker det i enlighet med partiets stadgar och på begäran av medlemmar.

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik

Högkonjunkturen håller i sig

EKONOMI. En prognos från Ekonomistyrningsverket visar att antalet sysselsatta ökar samtidigt som BNP växer med 3,9 procent i år.

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik

"Låt den enskilda ledamoten få bidraget"

PENGAFÖRDELNING. Stärk ledamöternas ekonomi gentemot partigrupperna. Det skulle gagna demokratin menar Finn Bengtsson (M) och Said Abdu (L).

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik