Februari 2017

Fredag 24. februari

KL. 9:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Tisdag 28. februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare

  Sista datum för Försäkringskassan att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå (Delegationen för unga till arbete)

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

 • Utredning: Avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram inom bredbandsområdet

  Sista datum för Post- och telestyrelsen att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att kartlägga varor och tjänster samt identifiera marknader för svenska produkter inom det maritima området

  Sista datum för Business Sweden att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

 • Proposition: Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Nya regler för europeiska småmål

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

KL. 10:00
 • Stefan Löfven tar emot Maltas premiärminister

  Statsminister Stefan Löfven tar emot Maltas premiärminister Joseph Muscat för samtal om EU:s framtid och aktuella frågor som migration och arbetsmarknadens villkor.

KL. 11:00
 • Riksdagsutskotten sammanträder

  Nio av riksdagens utskott håller sammanträde.