Oktober 2017

Tisdag 17. oktober

 • Konferens: Kulturkonferens 2017

  SKL anordnar en konferens som belyser och diskuterar behovet av mötesplatser.

Torsdag 19. oktober

 • Europeiska rådet sammanträder

  Ministrar EU:s stats- och regeringschefer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 20. oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda sänkt bashastighet i tätort

  Sista datum för Trafikanalys att redovisa uppdraget.

 • Riksting: Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna håller Riksting i Uppsala.

Tisdag 24. oktober

KL. 8:30
 • Seminarium: Globaliseringens effekter i världen, EU och Sverige

  Diskussion om globalisering och EU med utgångspunkt i rapporten "Hur vi bemöter globaliseringen" från EU-kommissionen. 

   

Onsdag 25. oktober

KL. 9:00
 • Seminarium: Friluftsdagar som verktyg för att minska ohälsa och utanförskap bland barn och unga?

  Per Lodenius (C) och Azadeh Rojhan Gustavsson (S) anordnar ett seminarium i riksdagen i samarbete med Per Klingbjer, ordförande för Svenskt Friluftsliv.

Torsdag 26. oktober

KL. 13:00
 • Förvaltningspolitiska seminariet

  Södertörns högskola anordnar en seminarieserie. Tredje seminariet går under titeln "Mätbarhetens gränser".

Tisdag 31. oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera organiseringen av fastighetsbildningen

  Sista datum för Statskontoret att redovisa uppdraget.

 • Utredning: EU-bodelning

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända (Mottagandeutredningen)

  Sista datum för slutredovisning av uppdraget.

 • Utredning: Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Rekryteringen av ordinarie domare

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

November 2017

Onsdag 1. november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inför utvecklingen av en säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar

  Sista datum för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier att fortsätta driva webbplatsen ”Alla väljare” med lättläst nyhetsinformation

  Sista datum för Myndigheten för tillgängliga medier att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Fortsatt uppdrag att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader

  Sista datum för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att delredovisa uppdraget.

Torsdag 2. november

 • Utredning: Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Torsdag 9. november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra Politikernas trygghetsundersökning

  Sista datum för Brottsförebyggande rådet att redovisa uppdraget.

KL. 9:30
 • Konferens: Mänskliga rättighetsedagarna 2017

  Temat för årets konferens är de mänskliga rättigheternas framtid. Demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) deltar.