Juni 2017

Torsdag 22. juni

 • Europeiska rådet sammanträder

  EU:s stats- och regeringschefer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 23. juni

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag för ökad kunskap och evidens inom tvångsvården

  Sista datum för SBU att slutredovisa den första delen av uppdraget.

Måndag 26. juni

KL. 11:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Tisdag 27. juni

KL. 9:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Fredag 30. juni

 • Regeringsuppdrag: En fördjupad analys av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

  Sista datum för Socialstyrelsen att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Post- och telestyrelsen om frekvensplanering för analog kommersiell radio

  Sista datumet för Post- och telestyrelsen att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Boverket får i uppdrag att se över kontrollen av serietillverkade hus

  Sista datum för Boverket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att bidra till utveckling av en modell för kommersialisering av tillgångar i företag

  Sista datum för Vinnova att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda möjligheterna att öka uthyrningen av privatbostäder

  Sista datum för Statskontoret att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Bostadsbyggande på statens fastigheter

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

Juli 2017

Söndag 2. juli

 • Almedalsveckan

  Almedalsveckan i Visby.

 • Vänsterpartiets dag i Almedalen

  Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt talar i Almedalen under partiets dag. 

Måndag 3. juli

 • Plenarsammanträde i Europaparlamentet

  Parlamentet samlas för att höra och rösta om utskottens och de politiska gruppernas lagstiftningsförslag.

 • Liberalernas dag i Almedalen

  Liberalernas partiledare Jan Björklund talar i Almedalen under partiets dag. 

KL. 15:00
 • Liberalernas ekonomisk-politiska seminarium i Almedalen

  Liberalerna håller sitt ekonomisk-politiska seminarium om framväxten av en ny underklass i Sverige.

Tisdag 4. juli

 • Centerpartiets dag i Almedalen

  Centerpartiets partiledare Annie Lööf talar i Almedalen under partiets dag. 

KL. 10:00
 • Centerpartiets ekonomiska seminarium i Almedalen

  Centerpartiet anordnar sitt ekonomiska seminarium om hur vi kan förnya den svenska modellen och minska klyvningen.

KL. 13:15
 • Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen

  Socialdemokraternas ekonomiska seminarium har temat inkluderande tillväxt.

Onsdag 5. juli

 • Socialdemokraternas dag i Almedalen

  Magdalena Andersson talar i Almedalen under partiets dag. 

KL. 10:00
 • Moderaternas ekonomisk-politiska seminarium i Almedalen

  Moderaterna anordnar sitt ekonomisk-politiska seminarium under titeln "Integration och internationalisering – Ekonomiska reformer för jobb och sammanhållning".