Augusti 2017

Onsdag 23. augusti

KL. 9:00
 • Seminarium: SNS Tylösand Summit 2017

  Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) årliga möte i Tylösand.

Torsdag 31. augusti

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag angående utformningen av straffbestämmelsen om mord

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige

  Sista datum för Arbetsförmedlingen att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Marknadskontrollmyndigheter och deras befogenheter och sanktionsmöjligheter

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda en reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt

  Sista datum för Boverket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram en plan för det löpande effektiviseringsarbetet åren 2017–2021

  Sista datum för Läkemedelsverket att redovisa uppdraget.

September 2017

Fredag 1. september

 • Utredning: Genomförande av EU-direktivet om oskuldspresumtionen och EU-direktivet om rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade barn

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Livsmedelsverket om stärkt kontrollsystem för dioxin i fisk från Östersjön

  Sista datum för Livsmedelsverket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera införandet av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in

  Sista datum för Försäkringskassan att redovisa uppdraget.

Tisdag 5. september

KL. 8:30
 • Seminarium: Är forskning motgift mot fake news?

  Institutet för Näringslivsforskning anordnar ett seminarium om forskningsresultatens påverkan på politiken.

Fredag 8. september

KL. 10:00
 • Seminarium: SNS Demokratirapport 2017 – Hur väl fungerar den svenska demokratin?

  SNS anordnar ett seminarium där fem statsvetare presenterar sin bedömning av hur väl den svenska parlamentariska demokratin fungerar.

Fredag 15. september

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Göteborgs universitet att kartlägga hot, våld och trakasserier mot journalister

  Sista datum för Göteborgs universitet att redovisa uppdraget.

Torsdag 28. september

 • Utredning: Översikt av reglerna om beslag och husrannsakan

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Partistämma: Centerpartiet

  Centerpartiet håller partistämma i Malmö.

Fredag 29. september

 • Utredning: Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism

  Sista datum för utredaren att slutlredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram en digital handledning för konsekvensutredningar vid regelgivning

  Sista datum för Tillväxtverket att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Kommunal planering för bostäder

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Lördag 30. september

 • Utredning: Radio och tv i allmänhetens tjänst

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten avseende nationell upphandlingsstrategi

  Sista datum för Upphandlingsmyndigheten att redovisa uppdraget.