April 2017

Fredag 28. april

 • Utredning: Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner

  Sista datum för utredningen att redovisa uppdraget.

 • Informellt möte mellan EU:s utrikesministrar - Gymnichmöte

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Söndag 30. april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige

  Sista datum för Arbetsförmedlingen att delredovisa uppdraget.

Maj 2017

Måndag 1. maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

  Sista datum för Transportstyrelsen att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Socialstyrelsen att kartlägga rutinfrågor om våldsutsatthet och våldsutövande

  Sista datum för Socialstyrelsen att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda sju aktuella frågor inom yrkestrafiken

  Sista datum Transportstyrelsen att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Analys av Brexits betydelse för fortsatt svenskt forsknings- och innovationssamarbete med Storbritannien

  Sista datum för Vetenskapsrådet och Vinnova att delredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om statsbidrag till ideella organisationer på regional och lokal nivå

  Sista datum för Folkhälsomyndigheten att redovisa uppdraget.

KL. 11:10
 • Karl-Petter Thorwaldsson håller förstamajtal

  LO:s ordförande förstamajtalar i Sundbyberg.

KL. 15:10
 • Karl-Petter Thorwaldsson håller förstamajtal

  LO:s ordförande förstamajtalar i Stockholm.

Tisdag 2. maj

 • Utredning: Organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå

  Sista datum för Boverket att delredovisa uppdraget.

Onsdag 3. maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla och redovisa livsinkomstprofiler för olika grupper

  Sista datum för Pensionsmyndigheten att redovisa uppdraget.

Torsdag 4. maj

 • Kongress: Livs förbundskongress 2017

  Fackförbundet Livs (Livsmedelarbetarförbundet) 21:a ordinarie kongress arrangeras i Malmö.

KL. 12:15
 • Konferens: Privattandläkardagen 2017

  Branschdag för de privata tandvårdsföretagen. Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) deltar.

Lördag 6. maj

 • Jimmie Åkesson (SD) håller vårtal

Måndag 8. maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om anpassning av domstolsdatalagen till EU:s nya dataskyddsförordning

  Sista datum för kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist att redovisa uppdraget.

Tisdag 9. maj

KL. 9:15
 • Konferens: Byggforum 2017

  Om miljö- och hållbarhetsutmaningar i bygg- och fastighetsbranschen. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) deltar.

KL. 9:30
 • Seminarium: Ung i EU

  Europahuset firar Europadagen genom att bjuda in till en dag om ungdomsfrågor i EU. Ann Linde (S), EU-minister, deltar.