Mars 2017

Torsdag 23. mars

KL. 8:00
 • Riksdagen fattar beslut

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

KL. 9:00
 • Öppen utfrågning i riksdagen om riktvärden för trafikbuller

  Civilutskottet anordnar en öppen utfrågning om riktvärden för trafikbuller.

KL. 10:00
 • Konferens: Miljöbalksdagarna 2017

  Tvådagarskonferens om miljölagstiftning. Miljöminister Karolina Skog (MP) deltar liksom generaldirektörerna för Naturvårdsverket, Swedac och Skogsstyrelsen.

KL. 10:00
 • Öppen utfrågning i riksdagen om framtidens public service

  Kulturutskottet håller en öppen utfrågning på temat Framtidens public service.

KL. 12:30
 • EU-dag på Lunds universitet

  Dagen fokuserar dels på EU:s utmaningar och möjligheter samt flyktingkrisen. Dels på EU som studie- eller karriärval.

Fredag 24. mars

 • Partikongress: Feministiskt Initiativ

KL. 8:30
 • Moderaternas Sverigemöte

  Moderaternas Sverigemöte vänder sig till dem som har förtroendeuppdrag i kommun, landsting, region, riksdag, är föreningsaktiv eller intresserad av Moderaternas politik.

KL. 9:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Lördag 25. mars

 • Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 12:00
 • Öppet hus i riksdagen

  Riksdagen öppnar dörrarna för allmänheten.

Tisdag 28. mars

 • Möte: Förlossningsvården

  Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) bjuder in representanter från alla sjukvårdsregioner för ett samtal om förlossningsvården.

Onsdag 29. mars

 • Åre Business Forum

  Åre Business Forum samlar företrädare från näringsliv och politik för diskussioner om företagande, entreprenörskap och ekonomi.

Fredag 31. mars

 • Utredning: Omreglering av spelmarknaden

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling av spelmissbruk

  Sista datum för Socialstyrelsen att tillgängliggöra kunskapsstödet.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att fortsätta insatserna för att utveckla glasindustrin och besöksnäringen i Glasriket

  Sista datum för Kalmar respektive Kronobergs län att delredovisa uppdraget till näringsdepartementet.

 • Utredning: Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp styrning, utformning och arbetssätt avseende regeringens tillfälliga satsning på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

  Sista datum för Statskontoret att delredovisa uppdraget.

 • Utredning: En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Användarna i delningsekonomin

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.