Augusti 2017

Måndag 28. augusti

 • Konferens: Europaforum Hässleholm

  Årets tema är "Post Brexit - Hur vill Sverige att framtidens Europa utformas?". Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) deltar.

September 2017

Fredag 1. september

 • Utredning: Genomförande av EU-direktivet om oskuldspresumtionen och EU-direktivet om rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade barn

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

Oktober 2017

Måndag 9. oktober

 • Konferens: European Week of Regions and Cities

  Huvudtemat för konferensen är "Regioner och städer arbetar för en bättre framtid".

Torsdag 19. oktober

 • Europeiska rådet sammanträder

  Ministrar EU:s stats- och regeringschefer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 31. oktober

 • Utredning: EU-bodelning

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

December 2017

Torsdag 14. december

 • EU:s ministerråd: Europeiska rådet sammanträder

  EU:s stats- och regeringschefer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Oktober 2019

Torsdag 31. oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att medverka i EU:s pilotprojekt En uppgift en gång

  Sista datum för Bolagsverket att redovisa uppdraget.