Om Altinget: eu

Altinget: eu bevakar EU-politik från både Bryssel och riksdagen genom nyheter, fördjupningar, bakgrund och debatt. Med en fast korrespondent i EU-huvudstaden ligger fokus på arbetet inom EU-institutionerna och det europeiska samarbetet i bred bemärkelse. Du kommer kunna följa beslutskedjan från förslag till lag och få inblick i de stora kommande politiska frågorna såsom Brexit, flyktingkrisen och säkerhetspolitiken.

Vi följer även den politiska debatten om EU-samarbetet i Sverige samt bevakar Europaparlamentet och dess svenska representanter.

Nyhetsbreven från Altinget: eu är gratis. Som prenumerant får du nyhetsbrev på onsdagar och fredagar. Därtill kommer ’Veckans överblick’ på måndagar med information om vad som händer under veckan på området. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt.

Målgrupp
Altinget: eu riktar sig till alla som arbetar professionellt med EU-politik och till den särskilt EU-intresserade läsaren. Det kan till exempel vara politiker i riksdagen, Europaparlamentet, tjänstemän på departement, myndigheters internationella avdelningar, forsknings- och utbildningsinstitutioner samt företrädare för intresseorganisationer och företag.

Andreas Liljeheden är EU-korrespondent för Altinget.

Mattias Croneborg är chefredaktör och ansvarig utgivare för Altinget i Sverige.

Debatt: debatt@altinget.se

Debattredaktör: Ola Hjalmarsson

Frågor? Kontakta administrationsavdeln ingen

Läs mer om Altinget

Läs om Altinget Danmark

Grundare Rasmus Nielsen om Altinget

Chefredaktör Mattias Croneborg om Altinget