Debatt

Dalunde (MP): Flygskatten behövs för klimatet och tågtrafiken

DEBATT. Tågtrafiken diskrimineras genom orättvis konkurrens från bland annat flyget. Förbindelser som fungerat sedan många årtionden försvinner och nattåg läggs ner på flera håll i Europa. För att vända utvecklingen krävs en flygskatt, skriver Jakop Dalunde (MP).

Wikström (L): Så får vi en fungerande europeisk asylpolitik

DEBATT. Flyktingkrisen 2015 och 2016 visar att Dublinförordningen måste ersättas, skriver Cecilia Wikström (L), som föreslår en ny förordning där asylsökande placeras enligt en fördelningsnyckel, oavsett i vilket land de registrerar sig i.

Valero (MP): EU behöver ny politik för arbetskraftsinvandring

DEBATT. Vi ska inte välja mellan att hjälpa människor som flyr från krig och människor som flyr fattigdom. Därför bör EU göra arbetskraftsinvandringen till en prioriterad fråga, och skapa lagliga vägar in för de som vill jobba i EU, skriver Bodil Valero (MP)

Björk (V): Öppna fler lagliga flyktvägar till EU

DEBATT. EU:s flyktingpolitik måste reformeras. Men de lagförslag som just nu behandlas av EU-parlamentet och Rådet går åt helt fel håll. Istället för att stänga EU:s gränser måste EU öppna fler lagliga flyktvägar, skriver EU-parlamentarikern Malin Björk (V).

Valero (MP): Inför svensk modell för spårbyte för asylsökande i EU

DEBATT. För att asylsökande ska kunna få snabbare tillgång till arbetsmarknaden bör EU följa den svenska modellen om spårbyte, där asylsökande som fått avslag, men som jobbat medan ansökan har behandlats, kan ansöka om arbetstillstånd utan att lämna landet. Det skriver EU-parlamentarikern Bodil Valero (MP).

Turkiet-avtal kostar människoliv

DEBATT. Flyktingöverenskommelsen mellan EU och Turkiet har hindrat syriska flyktingar från att lämna landet. Vi vet inte hur många människoliv det har kostat, men det är väldigt allvarligt, skriver Morten Kjærum, chef för Raoul Wallenberg-institutet.

Välkommen till EU-debatten på Altinget

EU-DEBATT. I dag lanserar Altinget: eu ett nyhetsbrev endast med debatt. Här ger vi möjligheten för politiker i Bryssel och Sverige, samt relevanta beslutsfattare och politiska aktörer, att debattera EU och europeisk politik.

Romson (MP): Brexit behöver inte skada klimatpolitiken

DEBATT. Med Storbritanniens utträde ur EU försvinner en till Sverige nära allierad i klimatfrågor. Men Brexit behöver inte innebära problem för den globala klimatpolitiken, skriver Åsa Romson (MP), som tror att Storbritannien kommer att fortsätta samarbetet med EU-länderna kring klimatpolitiken.

"Det ska svida att släppa ut klimatskadliga gaser till atmosfären"

DEBATT. Det måste bli verkligt dyrt att släppa ut klimatskadliga gaser till atmosfären, det är enda sättet att säkerställa att det lönar sig att investera i fossilfri teknik. Det skriver Energiföretagens Pernilla Winnhed och Cecilia Kellberg med anledning av att EU:s miljöministrar möts för att diskutera reformen av EU:s utsläppshandelssystem.

Europa behöver Kvarkenförbindelsen

DEBATT. Kvarkenlänken behövs för att knyta samman de nordiska länderna, skriver representanter för tre regioner i Sverige, Norge och Finland, som vill att staterna tar ställning för en finansiering av en ny färja i Kvarkenlänken.