Ygeman vill ha snabb lösning om datalagring

BROTT. Efter EU-domstolens utslag om datalagring utreder nu regeringen en förändring för att polisen ska kunna få tillgång till trafikuppgifter från teleoperatörerna.

På torsdagens sammanträde beslutade regeringen att tillsätta den utredning som inrikesminister Anders Ygeman (S) aviserade tidigare i år.

Ygeman har framhållit att trafikuppgifterna är nödvändiga för att utreda allvarliga brott och få fram bevisning och sätta fast förövarna. Till exempel är barnpornografi är ett brott som enligt inrikesministern blir omöjligt att utreda utan hjälp av trafikuppgifter.

– En del av detta är abonnemangsuppgifter och IP-adresser och om man inte har tillgång till den informationen kan du inte ställa någon till svars, sade han till Altinget nyligen.

EU-domstolen anser att den svenska data- och telelagringen inte är förenlig med EU-rätten. Lagringen innebär att operatörerna är skyldiga att spara uppgifter om tele- och datatrafik i sex månader. Dessa uppgifter kan sedan begäras ut av polis vid en brottsutredning.

Datalagringen är omstridd och flera operatörer har klagat och efter EU-domstolens utslag har lagringen stoppats. Samtidigt anser polis och åklagare att lagringen är avgörande för att kunna utreda grova brott. Och därför vill regeringen så snabbt som möjligt ha en ny lagstiftning på plats.

Regeringens uppdrag innebär att en utredning ska var klar den 9 oktober i år, och det blir Sigurd Heuman, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska se över frågan.

Utredaren ska föreslå de ändringar som behövs. Regeringens mål är att säkerställa polisens och Säpos möjligheter att ta del av operatörernas uppgifter för att lösa allvarlig brottslighet och skydda rikets säkerhet samtidigt ska skyddet för integriteten stärkas.

Forrige artikel Fler får meddelarskydd Næste artikel Samtal om EU-anpassning för självgående fordon