Va-taxorna behöver fördubblas

VATTEN. Klimatanpassning, miljökrav och befolkningsökning bidrar till att landets va-anläggningar står inför stora investeringsbehov de kommande två decennierna, enligt en kommande rapport.

För närvarande investeras tolv miljarder per år i landets va-anläggningar. Den siffran kommer behöva höjas till 16,5 miljarder kronor årlingen under de kommande 20 åren, enligt en kommande rapport som utförs på uppdrag av Svenskt vatten.

Investeringsutgifterna handlar bland annat om förnyelse av ledningsnätet, klimatanpassning, ökade krav vid avloppsrening, krav på slamförbänning, återvinning av fosfor och krav på läkemedelsrening vid avloppsreningsverken

– Om vi inte gör det här kommer funktionen i våra system inte att kunna garanteras. I värsta fall klarar vi inte att leverera ett säkert dricksvatten och att leva upp till våra miljökrav. Vi kommer få svårigheter att klara att bygga ut till de som behöver och får svårt att klara internationella krav. Det kan det bli en bromskloss för samhällsutvecklingen vad gäller bostadsbyggnad, säger Anna Linusson, vd hos branschorganisationen Svenskt vatten, i ett uttalande.

För att klara investeringarna kommer va-taxorna att behöva fördubblas under de kommande två decennierna, enligt studien. 

Rapporten är ännu inte helt klar, men resultaten presenterades vid konferensen Vattenstämman i veckan. Rapporten genomförs av RISE Research Institutes of Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund, på uppdrag av Svenskt vatten.

 

Forrige artikel Mer idrott på schemat Næste artikel Krav på transparens vid apotekbolagsförsäljning